تبلیغات
زیست شناسی
زیست شناسی
background-image: url('http://www.bbook.ir/themes/bbook/images/bg.png');ژن درمانی تکنیکی است برای تغییر دادن ژن های ادمی به منظور بهبود نقص ها یا بیماری های او. ژن ها ـ واحدهای بنیادی وراثت ـ بخش هایی از مولکول DNA هستند که از راه هدایت پروتیین سازی سلول ویژگی های ساختاری و کنشی موجودات زنده مثلا گیاهان و جانوران را مشخص می کنند. هنگامی که ژنی در موجود زنده ای معیوب یا از میان رفته باشد ان موجود دچار نقص یا بیماری خواهد بود. با تکنیک ژن درمانی ژن هایی را به DN A می افزایند بعضی از ژن ها را جانشین یا گاهی حذف می کنند. در ان صورت ممکن است بیماری بهبود یاید درمان شود یا حتی از بروز ان پیش گیری شود . بر این اساس در کتاب پس از بیان تاریخچه ی ژن درمانی اطلاعاتی در خصوص علم امروز ژن درمانی فراهم امده است و نیز اینده ای که برای ان تصور می شود.

وبلاگ به آدرس www.bbook.ir انتقال یافت.

طبقه بندی: دانلود کتاب،
ارسال در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط تیم مدیران بی بوک

خرید شارژ

ابزار وبمستر

عکس

تفریح و سرگرمی

دانلود

قالب وبلاگ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا